Comedy Archive

Jantama Kan!!

Sequel to Jantama Pong☆. Japanese: じゃんたま カン!! English: Mahjong Soul Kan!! ======================================= Type : mkv Audio : Japanese Subs : English Size : 30 MB Encoder …