USHIO TO TORA (TV) 2ND SEASON

Continuation of Ushio to Tora TV series.

Ushio to Tora (TV) 2nd Season

=======================================
Type : mkv
Audio : Japanese
Subs : English
Size : 120 MB
Encoder : pitix
=======================================

Kinniku Shoujo Tai – Shuukawari no Kiseki no Shinwa
Opening 01 : MF | MG | MC
LUNKHEAD – Kessen Zenya
Ending 01 : MF | MG | MC

Episode 27 : MF | EU | MC
Episode 28 : MF | MG | MC
Episode 29 : MF | MG | MC
Episode 30 : MF | MG | MC
Episode 31 : MF | MG | MC
Episode 32 : MF | MG | MC
Episode 33 : MF | MG | MC
Episode 34 : MF | MG | MC
Episode 35 : MF | MG | MC
Episode 36 : MF | MG | MC
Episode 37 : MF | MG | MC
Episode 38 : MF | MG | MC
Episode 39 : MF | MG | MC